Bilashaka Flowers nu ook GLOBAL GAP gecertificeerd

 Naast de reeds eerder behaalde certificaten KFC Silver, MPS-A en FFP, is onze kwekerij in Kenia Bilashaka Flowers sinds 5 september 2012 in het bezit van het GLOBALG.A.P certificaat:

“GLOBALG.A.P. is een organisatie binnen de particuliere markt die vrijwillige standaarden vast stelt voor de certificatie van agrarische (inclusief Aquacultuur) producten over de hele wereld.

De standaarden van GLOBALG.A.P. zijn in eerste instantie bedoeld om consumenten te informeren over de productie van de voedingsmiddelen bij agrarische bedrijven waarbij men de vervuilende invloed op het milieu zoveel mogelijk beperkt, het gebruik van chemische middelen vermindert en zich verantwoordelijk opstelt met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers en het welzijn van de dieren.”

Bron: www.globalgap.org

Wij zijn trots op het behaalde resultaat en blij met de waardering voor ons kwalitatief hoogwaardige product.