Zuurbier & Co legt nadruk op zonne-energie tijdens de Trade Fair Aalsmeer

Bilashaka Flowers is een rozenkwekerij gevestigd aan het meer van Naivasha in Kenia, die in 2001 is opgericht door Zuurbier & Co Rozenkwekerijen.

De kassen van Bilashaka Flowers worden sinds 2006 ‘s nachts verwarmd om schimmelziektes geen kans te geven zich te ontwikkelen in de rozen. Dit wordt gedaan m.b.v. zonne-energie. Het areaal zonnepanelen (3000m2) voor verwarming is recentelijk uitgebreid met 2500 m2. Voor een optimale productie is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daardoor aanzienlijk lager dan bij kassen zonder verwarming. Door het gebruik van zonne-energie wordt dit op een milieuvriendelijke manier bereikt. Het betreft een in eigen beheer ontworpen constructie, die eenvoudig en doelmatig in Kenia is ontwikkeld met lokale materialen en arbeid. Zo draagt Bilashaka Flowers bij aan een reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en aan innovatie in de sector. Op termijn is het de ambitie om zonne-energie ook in te zetten voor de elektriciteitsbehoefte op het bedrijf, naast de inzet voor verwarming.

 Op de Aalsmeer Market zal Zuurbier & Co aanwezig zijn in stand No: 2.8 in samenwerking met de TU Delft. In de stand zal de Nuna 6 te zien zijn; deze op zonne-energie aangedreven race auto is wereld beroemd geworden door het winnen van “de world solar challenge”.

Dat Bilashaka Flowers en de Nuna 6 een grote overeenkomst hebben zal iedereen duidelijk zijn.